www.ccbank.bg

Актуални

2021-11-22 18:27:44

Актуализирани документи на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД

Уведомяваме Ви, че с решение на Съвета на директорите от 19.11.2021 г., УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД се актуализираха следните документи, които се публикуват на страницата на УД: Общи условия, приложими към договорите за управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/или пари по собствена преценка без специални нареждания от клиента и инвестиционни консултации, влизащи в сила в срок от един месец, считано от 19.11.201 г.; Политика за избягване на конфликти на интереси и за осигуряване на защита срещу разкриването на вътрешна информация; Политика за разглеждане на жалби, подадени от инвеститорите в управляваните от УД колективни инвестиционни схеми, на клиентите, чиито портфейли УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД управлява без специални нареждания от клиента, на клиентите, които са получатели на инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и от потенциални клиенти; Условия и критерии за категоризация на клиентите, ползващи допълнителни услуги и правото на клиентите да бъдат третирани по друг начин.

Актуализирани документи на УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАДВАЖНО! МЕРКИ ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА Шестмесечни отчети на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондовеАктуализирани Проспекти на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондовеАктуализирани Проспекти на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондовеАктуализиран Документ с ключова информация за инвеститорите на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт"ЕАД Договорни фондовеАктуализирани Правила на управляваните от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД Договорни фондове"Селект Дивидент" без входна такса до края на 2021 г.ВАЖНО! МЕРКИ ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКАEмитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Селект Баланс" се възобновяваСпиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Селект Баланс"ВАЖНО"Селект Дивидент" без входна такса до края на 2020 г.Отворена позиция за Експерт, звено „Управление на риска“„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД стартира стажантската си програма за 2019 годинаДФ "Селект Дивидент" без входна такса до края на 2019 г.Отворена позиция за Експерт, звено „Управление на риска“/Финансов анализатор„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД стартира стажантската си програма за 2018 г.ДФ "Селект Дивидент" без входна такса до края на 2018 година„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД стартира стажантската си програма за 2017 г.ДФ “Селект Облигации“ с по-ниска такса управлениеДФ "Селект Дивидент" без входна такса до края на 2017 година„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД стартира стажантската си програма за 2016 г.Как се развива пазарът на взаимни фондовеДФ "Селект Дивидент" без входна такса до края на 2016 година