www.ccbank.bg

Актуални

2020-06-05 09:25:31

Eмитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Селект Баланс" се възобновява

Уведомяваме Ви, че на 08.06.2020 г. се възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на организирания и управляван от УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД ДФ „Селект Баланс“.

Възобновяването е в резултат на прието решение от Съветът на директорите на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД на заседание от 29.05.2020 г. за спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на организирания и управляван от УД „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД ДФ „Селект Баланс“ до 05.06.2020 г. включително.

Eмитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Селект Баланс" се възобновяваСпиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Селект Баланс"ВАЖНО"Селект Дивидент" без входна такса до края на 2020 г.Отворена позиция за Експерт, звено „Управление на риска“„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД стартира стажантската си програма за 2019 годинаДФ "Селект Дивидент" без входна такса до края на 2019 г.Отворена позиция за Експерт, звено „Управление на риска“/Финансов анализатор„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД стартира стажантската си програма за 2018 г.ДФ "Селект Дивидент" без входна такса до края на 2018 година„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД стартира стажантската си програма за 2017 г.ДФ “Селект Облигации“ с по-ниска такса управлениеДФ "Селект Дивидент" без входна такса до края на 2017 година„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД стартира стажантската си програма за 2016 г.Как се развива пазарът на взаимни фондовеДФ "Селект Дивидент" без входна такса до края на 2016 година